Ján Dubnička: Presúvame sa do virtuálneho sveta
Mgr. Tatiana Juríková | 21-11-2014 05:38
Jeho meno sa vám pravdepodobne spája s moderovaním – v TV Markíza a v Rádiu OKEY. Dnes sa profesionálne venuje osobnému a kariérnemu rozvoju ľudí. Vychádza pritom z poznatkov z neurovied, z poznatkov o tom, ako... (čítať ďalej)
Deň STOP preležaninám ako univerzálne ľudské právo
SLOVENSKÝ PACIENT | 20-11-2014 03:00
Nebezpečné, bolestivé, nákladné, spôsobujúce utrpenie, ale najmä často zbytočné, také sú z pohľadu moderného ošetrovateľstva dekubity (preležaniny). Napriek pokroku v ošetrovateľstve a v medicíne,... (čítať ďalej)
Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc
SLOVENSKÝ PACIENT | 19-11-2014 01:21
Bratislava, 19. november 2014 – Tretia novembrová streda je každoročne Svetovým dňom chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Hlavné motto tohtoročného svetového dňa znie: „Nie je príliš neskoro“.... (čítať ďalej)
E-Health: Elektronický preukaz poistenca
Nina Uhráková, Ján Mútala | 18-11-2014 11:53
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme nadobudol účinnosť k 1. 7. 2013. Zákon zavádza na Slovensku používanie služieb elektronického zdravotníctva (e-Health) od 1.1.2017. Od... (čítať ďalej)
Maťo Ďurinda: Som sklamaný z porevolučného obdobia
Mgr. Tatiana Juríková | 15-11-2014 04:17
Skupina Tublatanka sa začala formovať v roku 1982, keď sa Maťo Ďurinda, študent prvého ročníka Farmaceutickej fakulty U.K., cez kamaráta Temerafa, zoznámil vo vinárni Veľkí Františkáni s bubeníkom Jurajom... (čítať ďalej)
Nadchádzajúce zimné obdobie sa dá prežiť aj bez antibiotík
SLOVENSKÝ PACIENT | 14-11-2014 10:54
Bratislava, 14. november 2014 Užívanie antibiotík bez toho, aby sa pacient poradil s lekárom, doužívanie tých, ktoré zostali po predchádzajúcej liečbe, alebo zadováženie si ich bez lekárskeho predpisu, je... (čítať ďalej)