SZU akreditovala

Z rúk rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity, profesora Petra Šimka, si začiatkom mája 2016 prevzalo zriaďovacie listiny 5 primárov dovtedajších oddelení FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica. V nemocnici sa tak rozšíril počet kliník o Neonatologickú kliniku...

hodnotenie nemocníc 2015 Dôvera

Bratislava, 20. mája 2016 – Aj v roku 2015 pacienti hodnotili lôžkové zdravotnícke zariadenia známkami ako v škole, čiže najlepšia bola 1 a najhoršia 5. Všetky nemocnice (dohromady) si od nich vyslúžili priemernú známku 1,66, čo...

Život bez antibiotík - banner

očné kvapky umelé slzy

Bolesť, citlivosť na svetlo, svrbenie, podráždenie, začervenanie či zhoršenie videnia. Tieto príznaky sú dôsledkom neadekvátneho zvlhčovania očí slzami. Oko ako zmyslový orgán potrebuje pre svoju aktivitu dostatočnú vlhkosť, najmä vzhľadom na vonkajšie prostredie, ktoré je skôr suché. Nedostatočná tvorba sĺz spôsobuje...

kostné metastázy príznaky

O rakovine sa hovorí, že ak už bolí, tak je veľmi zle. Aj preto netreba podceňovať preventívne prehliadky – v súčasnosti možno mnohé nádorové ochorenia (vďaka relevantným testom) odhaliť v raných štádiách. Bolesť je pri nádorovom...

D-Vitamín