Pacienti dôverujú lekárnikom

(Zdroj foto: Shutterstock.com) Bratislava, 20. januára 2018 – Slovenská lekárnická komora v uplynulom roku aktívne realizovala viacero projektov, ktorých spoločným cieľom je zvýšenie kvality poskytovanej lekárenskej starostlivosti a zodpovednosti farmaceutov za verejné zdravie. Podľa výsledkov...

zivot bez antibiotik banner

rizikové faktory diabetu 2 typu

(Zdroj foto: Shutterstock.com) Diabetes mellitus (DM), ľudovo nazývaný aj cukrovka, je chronické metabolické ochorenie, pre ktoré je charakteristická hyperglykémia, teda vysoká hladina cukru v krvi. Hyperglykémia vzniká v dôsledku nedostatočného účinku inzulínu, ktorý môže byť úplný alebo relatívny. V prípade,...

Ako sa biologická liečba uplatnila v prípade kožných chorôb, podobné úspechy dosahuje aj  pri iných ochoreniach. Aké  sú  výhody  biologickej  liečby  v  porovnaní  s inými terapeutickými postupmi? Ktoré ochorenia môžu znižovať účinnosť biologickej liečby? Má obezita negatívny vplyv na úspešnosť...

Sekcia CHOCHP