Silvia Érseková

Autor

O mne

Zoznam článkov

Smútok u detí: Nebojme sa s nimi hovoriť o smrti. Rozumejú jej po svojom.

PrevenciaPríznaky| |

(Zdroj foto: AdobeStock.com) „Smútenie súvisí s láskou. Je to cena, ktorú platíme za to, že sme mali možnosť milovať,“ píše MUDr. Mária Jasenková. Smútok alebo zármutok zo straty rodičov alebo starých rodičov, životného partnera, súrodenca, dokonca vlastných detí, je súčasťou našich životov. No keď to príde, nevieme, ako sa k smrti postaviť. O čo ťažšie je to…

Poruchy učenia: Keď čítanie, písanie a počítanie nejde ako po masle

PrevenciaPríznaky| |

(Zdroj foto: AdobeStock.com) Poruchy učenia sa v odbornej literatúre uvádzajú ako špecifické poruchy vývinu školských zručností (F81). V tomto článku budeme používať zjednodušený pojem poruchy učenia. Čo môžeme urobiť pre svoje dieťa, aby lepšie prospievalo v škole? Pozrieme sa spolu na 3 základné poruchy učenia: Špecifická porucha čítania – známa ako dyslexia. Špecifická porucha písania – známa…

Rozvod a deti: Psychické problémy detí po rozvode a počas neho

Prevencia| |

(Zdroj foto: Shutterstock.com) Mnohé zmeny – či už negatívne alebo pozitívne – prinášajú so sebou značný stres. Rozvod je veľkou zmenou v živote rodiny, veď patrí k najstresujúcejším udalostiam u dospelých aj detí. Ťažké chvíle neprežívajú len rodičia, ale aj deti. Už predrozvodový stav predstavuje náročnú situáciu. Ako sa správať, aby deti prežili rozvod rodičov bez väčšej…

Detská agresivita: Ako reagovať na agresivitu u detí?

(Zdroj foto: Shutterstok.com) Detská agresivita je istá forma sociálneho správania sa. Objavuje sa vo veku od 1 do 3 rokov. Detská agresivita je sprevádzaná negativizmom, súperením, žiarlivosťou a neochotou spolupracovať s okolím. Vo väčšine prípadov nenaberie príznaky poruchy, zvyčajne ide o prechodný, vývinovo prirodzený psychologický jav. Problém nastáva vtedy, ak: dieťa nereaguje na výchovné opatrenia, sa dieťa…