Click here! E-Health Archives - Slovenský pacient
 • E-Health: Bezpečnosť zdravotných záznamov

  Nina Uhráková, Ján Mútala,
  Zdravotné záznamy patria k najcitlivejším informáciám o každom z nás. Od 1.1.2017 bude na Slovensku v prevádzke Národný zdravotnícky systém, ktorý sa stane najdôležitejším nástrojom elektronického zdravotníctva. Pacientov preto 
 • E-Health: Elektronický preukaz poistenca

  Nina Uhráková, Ján Mútala,
  Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme nadobudol účinnosť k 1. 7. 2013. Zákon zavádza na Slovensku používanie služieb elektronického zdravotníctva (e-Health) od 1.1.2017. Od tohto dňa majú platiť 
 • Národný zdravotný portál a elektronická zdravotná knižka

  Nina Uhráková, Ján Mútala,
  Vláda SR (podľa Ústavy SR) zabezpečuje zdravotnú starostlivosť a služby pre svojich občanov. Tým významne prispieva k zvyšovaniu kvality ich života. Možno nie sme spokojní so všetkým, čo súvisí so zdravotnou starostlivosťou u...

E-Health