• Nedostupné lieky: Do nahlasovania sa zapojilo 269 lekární

  SlovenskyPacient Admin,
  Do projektu „Nedostupné lieky“, sa od jeho spustenia v októbri 2015 zapojilo 269 lekární. Pacienti v nich za 7 mesiacov podali 3400 hlásení o chýbajúcich liekoch. Projekt „Nedostupné lieky“ reaguje na obavy pacientov, ktorí sa...
 • Fundraising: Získavanie finančných zdrojov (nielen pre pacientske organizácie)

  Mgr. Katarína Sedláková,
  Zabezpečenie dostatočného množstva finančných prostriedkov na plnenie poslania a aktivít pacientskej organizácie, je jednou zo základných tém, ktorou sa organizácie zaoberajú pri svojom každodennom fungovaní. Čo je fundraising Fundraising je proces získavania alebo zhromažďovania...
 • Slovensko na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

  admin,
  Hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku, sa už dostalo na program Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Proces sa začal už v roku 2012, dva roky...

Občianska spoločnosť

Nedostupné lieky: Do nahlasovania sa zapojilo 269 lekární

Tlačová správa| SlovenskyPacient Admin |

Do projektu „Nedostupné lieky“, sa od jeho spustenia v októbri 2015 zapojilo 269 lekární. Pacienti v nich za 7 mesiacov podali 3400 hlásení o chýbajúcich liekoch. Projekt „Nedostupné lieky“ reaguje na obavy pacientov, ktorí sa nemôžu dostať k svojim liekom. Stojí za ním Slovenská lekárnická komora (SLeK) spolu s Asociáciou na ochranu práv pacientov SR (AOPP). Cieľom…

Fundraising: Získavanie finančných zdrojov (nielen pre pacientske organizácie)

Blog| Mgr. Katarína Sedláková |

Zabezpečenie dostatočného množstva finančných prostriedkov na plnenie poslania a aktivít pacientskej organizácie, je jednou zo základných tém, ktorou sa organizácie zaoberajú pri svojom každodennom fungovaní. Čo je fundraising Fundraising je proces získavania alebo zhromažďovania zdrojov od individuálnych darcov, korporácií alebo firemných nadácií. Existuje veľké množstvo fundraisingových aktivít. Medzi tie najvýznamnejšie patria: kampane, crowd-funding (davové financovanie), vytvorenie…

Slovensko na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Tlačová správa| admin |

Hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku, sa už dostalo na program Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Proces sa začal už v roku 2012, dva roky po ratifikácii Dohovoru, keď Slovensko predložilo Výboru svoju Východiskovú správu o implementácii Dohovoru. Proces hodnotenia má dve etapy. Prvou je predbežné zasadnutie…

Slovenské sestry chcú propacientsky orientované nemocnice

Blog| Tatiana Juríková |

Práca zdravotnej sestry. Krásna a ťažká zároveň, pýta si celého človeka. Nie náhodou ju kedysi vykonávali najmä rehoľné sestry. Skĺbiť súkromný život ženy s týmto poslaním, je výzva i obeta. Sestry liečia rany, znižujú teplotu, zmierňujú bolesť, podávajú anestézie, zavádzajú katétre. Nové technológie im síce zjednodušujú procesy v starostlivosti, no pre veľký nedostatok nemocničného personálu, majú sestry…

Zranené deti na cestách: Úrady spísali deklaráciu

Prvá pomocTlačová správa| Tatiana Juríková |

Za posledných päť rokov bolo na slovenských cestách zranených alebo usmrtených vyše 3 200 detí do 15 rokov. Pri tohtoročnom Týždni bezpečnosti na cestách (4. – 10. máj 2015), sa Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku (spolu so Slovenským Červeným krížom, Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom dopravy SR) zamerala na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky –…

Ľudské práva: Diskusie pri Okrúhlom stole na webe Ligy

Video| SLOVENSKÝ PACIENT |

Liga za duševné zdravie v rámci projektu „Informácie pomáhajú uplatniť právo na ľudskú dôstojnosť a znížiť diskrimináciu“ realizuje množstvo aktivít, ktoré informujú o potrebách poznať svoje práva a účinne ich obhajovať. 

Rok 2015 rokom potrebnej etiky a empatie

Blog| Ľubica Kočanová, Svetlana Schubertová |

Etika v zdravotníctve sa už dlho zmieta vo svojich základoch. Zdravotníci sú nútení riešiť svoje existenčné problémy nahlas, v tomto marazme a turbulencii je etika a empatia na dne. Preťaženosť, nadčasy, ponorková choroba, 

Deň STOP preležaninám ako univerzálne ľudské právo

SLOVENSKÝ PACIENT |

Nebezpečné, bolestivé, nákladné, spôsobujúce utrpenie, ale najmä často zbytočné, také sú z pohľadu moderného ošetrovateľstva dekubity (preležaniny). Napriek pokroku v ošetrovateľstve a v medicíne, ostávaju vážnym 

Príďte diskutovať na UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014!

SLOVENSKÝ PACIENT |

Komora pre medicínske právo - MEDIUS, o.z., organizuje v mesiacoch október a november už 3. ročník UNIVERSITATIS DISPUTATIONE. Okrem Košíc budeme tento rok diskutovať aj v Bratislave, na pôde Farmaceutickej fakulty UNIVERZITY 

Ivan Humeník: Pacientske kauzy na Slovensku pribúdajú

Radoslav Herda |

Základnou podmienkou kvalitného vzťahu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom je rovnocenné partnerstvo. Obe strany by zároveň mali poznať svoje povinnosti a práva, pretože ľudský život je