Deň bielej palice 2017: Vyše 18 % vodičov nezastaví nevidiacemu

(Zdroj foto: Shutterstock.com) Piatok trinásteho. Ideálny čas na dopravno-výchovnú akciu, čo poviete? ÚNSS si to povedala a počas 8. ročníka Dňa bielej palice sa vodiči na slovenských cestách ocitli pod drobnohľadom preventistov z Prezídia Policajného zboru a Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy. Najlepší Košický kraj, najhorší Bratislavský kraj Informačné letáky a osviežovače vzduchu do auta sa rozdávali celkovo…

MUDr. František Cisárik, CSc.: Genetika ma naučila pokore

Interview| |

(Zdroj foto: archív Františka Cisárika) František Cisárik je lekár-genetik, hlavný odborník MZ SR pre lekársku genetiku, predseda Komisie MZ SR pre zriedkavé choroby, ale aj aktívny organizátor a propagátor systematického zlepšovania starostlivosti o pacientov s genetickými a zriedkavými chorobami. Veľmi sa snaží o využitie viacerých európskych aktivít v oblasti zriedkavých chorôb. Porozprávali sme sa o tom, ako…

V zariadeniach sociálnych služieb nemá kto podávať lieky

Interview| |

(Zdroj foto: Shutterstock.com) Účastníci XIV. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 30. 6. – 1. 7. 2017 v Ružomberku, opätovne vyzvali kompetentných na akútne riešenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. V týchto zariadeniach je pre sestru čoraz zložitejšie starať sa o chronických pacientov, keďže nemôže podať liek bez predchádzajúceho…

Koncert bez bariér 2017: Slovenská filharmónia pozýva pacientov

Koncert bez bariér, ktorý sa už tradične koná v Slovenskej filharmónií v úvode sezóny, opäť odohrajú umelci Slovenského komorného orchestra. Hudobné teleso vzniklo z iniciatívy umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra, Ewalda Danela. Koncert bez bariér sa tentokrát uskutoční v sobotu, 21. októbra 2017 o 16.00 hod, v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie. Slovenský komorný orchester bude viesť…

Slovenská liga proti epilepsii získala významné medzinárodné ocenenie

 (Zdroj foto: FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica) Na septembrovom, 32. Svetovom epileptologickom kongrese v španielskej Barcelone, získala Slovenská liga proti epilepsii významné medzinárodne ocenenie. Cenu prevzal doc. Vladimír Donáth, prednosta II. Neurologickej kliniky SZU pri FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, ktorý je zároveň prezidentom Slovenskej ligy proti epilepsii. Medzinárodná liga proti epilepsii ju udeľuje…

Noví prednostovia na štyroch klinikách Rooseveltovej nemocnice

(Zdroj foto: Shutterstock.com) V júni tohto roku sa uskutočnili výberové konania na prednostov kliník pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta. Dnes majú štyri kliniky nových prednostov. Jednou z najpodstatnejších zmien, ktoré sa na týchto postoch udiali, je vymenovanie nového prednostu II. Chirurgickej kliniky SZU. Od prvého júla sa ním stal doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., ktorý…

Biela pastelka 2017: Dražba lopty a dresu s podpisom Mareka Hamšíka

(Zdroj foto: Shutterstock.com) Počas hlavných zbierkových dní Bielej pastelky 2017, ktorými sú piatok 22. 9. a sobota 23. 9., budete môcť stretnúť v uliciach 300 miest a obcí Slovenska bezmála 3500 dobrovoľníkov. Tí budú za ľubovoľný príspevok ponúkať spinky v tvare bielej pastelky. Tohtoročný výnos Bielej pastelky bude použitý na dofinancovanie špeciálnych rehabilitačných programov pre ľudí so…

Na Slovensko prichádza krízový tím Modrý anjel

(Zdroj foto: Shutterstock.com) Žiadny človek nemá byť v ťažkej chvíli sám. Významnú pomoc pre boj s psychickou traumou ponúka tím krízovej intervencie Modrý anjel. Modrý anjel predstavuje významný nástroj starostlivosti o ľudí, ktorí zažili veľkú psychickú traumu, ako priami účastníci alebo svedkovia nehôd, ťažkých úrazov, vážnych ochorení, úmrtia blízkych osôb, požiarov, povodní, znásilnení, únosov, rasovo…

Monitor dychu chráni každého novorodenca vo FNsP F.D. Roosevelta

Tlačová správa| |

(Zdroj foto: FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica) Nadácia Križovatka na sklonku letných prázdnin darovala Neonatologickej klinike SZU pri FNsP F. D. Roosevelta 10 nových monitorov dychu. Vďaka daru má klinika touto dôležitou pomôckou vybavené už všetky novorodenecké lôžka.  „Nadácia nám za posledné roky darovala už takmer 30 monitorov. Týmto posledným darom nám pomohla naplniť…

AOPP otvára v banskobystrickej nemocnici pacientsku poradňu

(Zdroj foto: Shutterstock.com) 6. septembra – Banská Bystrica/Bratislava – Pacienti a ich blízki, navštevujúci FNsP F. D. Roosevelta, sú prvými na Slovensku, ktorí budú môcť vyhľadať pomoc v špecializovanej pacientskej poradni. V rámci pilotnej fázy projektu siete pacientskych poradní, im práve v banskobystrickej nemocnici odvčera (5. septembra) poradia, ako si uplatniť svoje práva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a v sociálnej…