Click here! Čo je nové Archives - Page 182 of 185 - Slovenský pacient

ZDRAVIE: Úroveň rádioaktívneho jódu v dažďovej vode je bezpečná

|

Aj keby pretrvávala súčasná situácia po celý rok, tak by dávková záťaž obyvateľov, pri ktorej je potrebné vykonávať nápravné opatrenia, ako je napríklad jódová profylaxia, musela byť desať až sto miliónkrát vyššia," uvádza sa v stanovisku Úradu verejného zdravotníctva SR

ZDRAVOTNÍCTVO: O peniazoch na lieky sa vraj bude rozhodovať utajene

|

Rozhodovanie o verejných zdrojoch, ktoré sa vynakladajú na liekovú politiku, sa podľa Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj môže stať netransparentným a utajeným. Spôsobiť by to mala novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá vyníma menovanie, činnosť a rozhodovanie kategorizačnej komisie a rady spod správneho konania.

ZDRAVOTNÍCTVO: Niektorí špecialisti prídu od apríla o zmluvy

|

Oznámenia o nepokračovaní v zmluvnom vzťahu zaslala Všeobecná zdravotná poisťovňa viac ako 200 ambulanciám, v prípade poisťovne Dôvera sa úplné alebo čiastočné odzmluvnenie dotkne 84 ambulancií. Zníženia dostupnosti zdravotnej starostlivosti podľa poisťovní nehrozí.

Bezplatné infolinky na Slovensku

|

Detská linka dôvery http://www.linkadeti.sk/ Bezplatná linka 0800 117 878 Každý pracovný deň od 15.00 do 21.00 hod.   Linka dôvery AIDS/HIV http://stop.nolimit.cz/hiv-aids Linka dôvery 02/ 59 36 91 74   Onkologické ochorenia http://www.genpol.net/ Bezplatná infolinka 0800 700 650   Karcinóm prsníka http://www.tvojanovanadej.sk/?idpg=41 Bezplatná infolinka 0800 800 701 Pondelok-piatok od 16.00-18.00 hod.   Rakovina pľúc http://www.rakovinapluc.sk/?idpg=17 http://www.tvojanovanadej.sk/?idpg=34 Bezplatná…