Click here! Čo je nové Archives - Page 185 of 186 - Slovenský pacient

Pod krídlami Archangelos

|

Na Slovensku existuje viacero občianskych združení alebo iných organizácii, ktoré sa zaoberajú pomocou onkologickým pacientom.

Tretie Centrum pomoci je v Martine

|

Myšlienka zriadiť na Slovensku centrá pomoci vznikla v snahe vytvoriť miesto, kam by sa mohli onkologickí pacienti, ich blízki i verejnosť obrátiť pri riešení problémov spojených s onkologickým ochorením.

Aj my chceme žiť

|

Každoročne sa koncom mája koná akcia Krok so SM. Tentokrát to bolo 27. mája v Banskej Bystrici. O tohtoročnom "kroku" sme sa porozprávali s Jarmilou Fajnorovou, prezidentkou SZSM.

Zažiarilo svetielko nádeje

|

Z výnosu Dňa narcisov pripravila Liga proti rakovine už viacero projektov. Nedávno v spolupráci s OZ Svetielko nádeje zrealizovali mobilný hospic pre detských onkologických pacientov v Banskej Bystrici.