Správy

ÚNSS za bezpečnosť na cestách

|

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) podpíše Európsku chartu bezpečnosti na cestách 25. januára 2011. Stane sa tak jedným z viac ako 2000 signátorov z celej Európy.

Vzdelávanie, kreativita, pohyb, relax

|

Centrá pomoci Ligy proti rakovine predstavujú miesto, ktorého cieľom je rôznymi formami zlepšiť kvalitu života onkologických pacientov, sú však určené aj zdravej verejnosti.

Biela pastelka 2010

|

Únia nevidiacich a slabozrakých organizuje už deviaty ročník verejnej zbierky Biela pastelka. Hlavným dňom zbierky bol 22. september 2010.

Tretie Centrum pomoci je v Martine

|

Myšlienka zriadiť na Slovensku centrá pomoci vznikla v snahe vytvoriť miesto, kam by sa mohli onkologickí pacienti, ich blízki i verejnosť obrátiť pri riešení problémov spojených s onkologickým ochorením.

Zažiarilo svetielko nádeje

|

Z výnosu Dňa narcisov pripravila Liga proti rakovine už viacero projektov. Nedávno v spolupráci s OZ Svetielko nádeje zrealizovali mobilný hospic pre detských onkologických pacientov v Banskej Bystrici.