• Hnačka u detí – ako si s ňou poradiť?

  Mária Jančovičová,
  Hnačka je prirodzený obranný mechanizmus organizmu, ktorým sa zbavuje škodlivých látok. Ide o jedno z najčastejších ochorení u detí. O hnačke môžeme hovoriť, ak naše dieťa trápi riedka stolica častejšie, ako 3x za deň....
 • Informovaný súhlas pacienta: Kedy ho podpísať?

  Janka Boszorményiová,
  Problematika informovaného súhlasu je zložitá, ako pre pacienta, tak aj pre lekára. Napriek svojej zložitosti, je základom vzťahu medzi pacientom a lekárom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Čo je informovaný súhlas? Informovaný súhlas zachytáva,...
 • Nesťažujte sa na lampárni: Poznajte zodpovedné úrady

  Infopacient,
  Ak nie ste spokojní s prístupom lekára, či zdravotníka, alebo máte pocit, že vám neposkytli správnu zdravotnú starostlivosť, máte právo žiadať nápravu. Podľa toho, o aký problém ide, sa môžete domáhať nápravy na...

Právna pomoc

Hnačka u detí – ako si s ňou poradiť?

Hnačka je prirodzený obranný mechanizmus organizmu, ktorým sa zbavuje škodlivých látok. Ide o jedno z najčastejších ochorení u detí. O hnačke môžeme hovoriť, ak naše dieťa trápi riedka stolica častejšie, ako 3x za deň. Ako si s ňou poradiť? Príčiny hnačky – druhy hnačiek Infekčné hnačky sú vyvolané: vírusmi (rotavírus), baktériami (Salmonela), plesňami (Candida), parazitmi (améba). Neinfekčné…

Informovaný súhlas pacienta: Kedy ho podpísať?

Problematika informovaného súhlasu je zložitá, ako pre pacienta, tak aj pre lekára. Napriek svojej zložitosti, je základom vzťahu medzi pacientom a lekárom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Čo je informovaný súhlas? Informovaný súhlas zachytáva, akým spôsobom bol pacient poučený zo strany svojho lekára. Ide o taký druh súhlasu, ktorým vyjadrujete, že súhlasíte s poskytnutím zdravotnej starostlivosti (teda…

Nesťažujte sa na lampárni: Poznajte zodpovedné úrady

|

Ak nie ste spokojní s prístupom lekára, či zdravotníka, alebo máte pocit, že vám neposkytli správnu zdravotnú starostlivosť, máte právo žiadať nápravu. Podľa toho, o aký problém ide, sa môžete domáhať nápravy na rôznych miestach.

Štrnásť základných práv pacienta v EÚ

|

Práva pacientov chráni slovenská legislatíva, Európska charta práv pacientov a ochranný orgán Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Práva pacientov v Slovenskej republike sú garantované reformnými zákonmi NR SR.

Potrebujete právnu pomoc?

|

Je dôležité, aby všetci občania mali nárok na právnu pomoc. Zároveň by však mali mať možnosť právneho zastúpenia v prípade, že nedisponujú žiadnymi finančnými prostriedkami.

Pacient na súde?

|

Vezmime si príklad, že lekár požiada zdravotnú poisťovňu (ZP ) o finančne mimoriadne náročnú liečbu pre pacienta a dostane zamietavú odpoveď. Môže sa prípad riešiť súdnou cestou? Odpovedá Mgr. Vladimír Volčko z advokátskej kancelárie h & h partners v Košiciach.

Ako možno prispieť na finančne náročnú liečbu

|

Často sa stretávame s rôznymi prípadmi, keď by sme sami chceli prispieť niekomu na operácie či inú finančne náročnú liečbu. A aj keď nie je zákonom ustanovené, čo  si máme pod týmto termínom predstaviť,  podmienky prispievania sú jasné.