• Ako sa môžete zapojiť do starostlivosti o príbuzného?

  Peter Šišovský,
  (Zdroj foto: Shutterstock.com) Návštevy v našich nemocniciach sú väčšinou umožňované počas 2 až 3 poobedňajších hodín, prípadne mimo vizít. V ambulanciách býva zase zvykom, že keď dovŕšime plnoletosť, dovnútra ideme sami. Pýtate sa...
 • Imobilita a invalidný vozík: Ako upraviť byt pre vozíčkara?

  Tatiana Juríková,
  Vyspelosť krajiny spoznáme aj podľa toho, aký má prístup k ľuďom s hendikepom. Integrácia zdravotne znevýhodnených ľudí  je úzko prepojená s odstraňovaním architektonických bariér z verejných priestranstiev, ale aj z domáceho prostredia. Imobilný...
 • Rozumiete si s Alzheimerovou chorobou?

  Soňa Juriková,
  Demencia, a najmä jej najčastejšia forma – Alzheimerova choroba, postihuje čoraz viac ľudí. Iniciatíva britského úradu verejného zdravia edukuje verejnosť o tom, ako uľahčiť život ľuďom s týmto ochorením.

Sociálna pomoc

Ako sa môžete zapojiť do starostlivosti o príbuzného?

PrevenciaPríznaky| Peter Šišovský |

(Zdroj foto: Shutterstock.com) Návštevy v našich nemocniciach sú väčšinou umožňované počas 2 až 3 poobedňajších hodín, prípadne mimo vizít. V ambulanciách býva zase zvykom, že keď dovŕšime plnoletosť, dovnútra ideme sami. Pýtate sa – musí to byť takto vždy? Nemôžete sa vy, ako rodina, zapojiť do liečby? Odpoveď znie – môžete. Aké možnosti máte? Starostlivosť…

Imobilita a invalidný vozík: Ako upraviť byt pre vozíčkara?

Prvá pomoc| Tatiana Juríková |

Vyspelosť krajiny spoznáme aj podľa toho, aký má prístup k ľuďom s hendikepom. Integrácia zdravotne znevýhodnených ľudí  je úzko prepojená s odstraňovaním architektonických bariér z verejných priestranstiev, ale aj z domáceho prostredia. Imobilný človek nie je schopný stáť, ani chodiť, je pripútaný na posteľ alebo invalidný vozík. Čím si na vozíku – dennodenne – prechádza? Čo všetko…

Rozumiete si s Alzheimerovou chorobou?

Soňa Juriková |

Demencia, a najmä jej najčastejšia forma – Alzheimerova choroba, postihuje čoraz viac ľudí. Iniciatíva britského úradu verejného zdravia edukuje verejnosť o tom, ako uľahčiť život ľuďom s týmto ochorením.

Ako si vybaviť preukaz ŤZP

PhDr. Renata Rusinková, Ján Mútala |

Ťažké zdravotné postihnutie (ŤZP) je zjednodušene povedané zdravotné a sociálne znevýhodnenie, ktoré má chorý človek v porovnaní so zdravým človekom rovnakého veku alebo pohlavia. Mnohí ťažko zdravotne postihnutí nevedia,

Parkovací preukaz ŤZP: Modrá kartička

PhDr. Renata Rusinková, Ján Mútala |

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej ÚPSVaR) vám vyhotovil parkovací preukaz ŤZP. Máte v rukách „parkovaciu kartičku“, avšak neviete, ako a kedy ju využívať. Prinášame vám základné informácie o výhodách parkovacieho preukazu ŤZP.

Predstavujeme: Chránené dielne a chránené pracoviská

SLOVENSKÝ PACIENT |

Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím, na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so

Náš seriál: Rady pre rodičov detí s kožnými ochoreniami (úvod)

PhDr. Renata Rusinková, Ján Mútala |

Človek sa cíti silný, keď je zdravý. Ak zdravie „máme“, a naše telá fungujú bez ťažkostí, takmer si ho nevšímame. Integritu nášho „psychična“ a „fyzična“ môže zo dňa na deň narušiť najčastejšia negatívna udalosť – choroba.

Pre mamičky: O zmenách v sociálnych dávkach

PhDr. Renata Rusinková, Ján Mútala |

Mamičky by mali vedieť, že od 1.1.2014 nastali zmeny vo vyplácaní štátnych sociálnych dávok, a od nového roka sa zmenili aj výšky niektorých dávok.

ZZP o štandarde zdravotnej starostlivosti

SLOVENSKÝ PACIENT |

Sú zariadenia sociálnych služieb (ZSS) poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti? Tak znie základná otázka, ktorú otvára aktuálna novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Podľa Združenia zdravotných poisťovní SR (ZZP),

Rakovina: Keď psychické problémy komplikujú liečbu

Mgr. Mária Andrašiová, PhD. |

Rakovina je ochorenie, ktoré vzbudzuje strach a obavy. Spolu s náročnou liečbou prináša do života pacienta množstvo zmien, ktoré na kratší, či dlhší čas zásadne ovplyvňujú jeho kvalitu. Deje sa tak už odo dňa podozrenia na