Click here! Sociálna pomoc Archives - Page 3 of 4 - Slovenský pacient
 • Pracovný úraz: Máte nárok na náhradu mzdy a finančné odškodnenie?

  Iveta Hricková,
  (Zdroj foto: AdobeStock.com) Bezpečnosť pri práci patrí k základným povinnostiam každého zamestnanca. Napriek tomu – stačí malá nepozornosť alebo nešťastná náhoda, a môžeme mať dočasné, dokonca trvalé zdravotné následky. Pracovný úraz je veľmi nepríjemná...
 • Práceneschopnosť: Neurobte žiadnu chybu. Kedy môže prísť kontrola?

  Iveta Hricková,
  (Zdroj foto: AdobeStock.com) V prípade akútneho alebo chronického ochorenia, má každý človek nárok na vypísanie práceneschopnosti – ľudovo „péenky“. Ak ste práceneschopní, počas celej liečby vám bude štát alebo zamestnávateľ vyplácať príslušné dávky....
 • Hluchoslepota: Ako žijú hluchoslepí ľudia v tomto svete? Ako komunikujú?

  Barbora Sender,
  (Zdroj foto: AdobeStock.com)  „Svet hluchoslepých je taký veľký, kam až siahajú končeky ich prstov.“ Tento citát asi najlepšie vystihuje životnú situáciu ľudí, ktorí nevidia ani nepočujú. Kombinácia hluchoty a slepoty prináša mnoho problémov. Zdravotné...

Sociálna pomoc

Sclerosis multiplex a práca

|

Roztrúsená skleróza je diagnóza, ktorú nikto nepočuje rád. Ako sa zmieriť s chorobou, ktorá vás prepadne v mladom veku a straší neistou budúcnosťou? Odborníci radia nepoddávať sa a zubami-nechtami sa držať aktívneho života.

Čo je sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela?

|

Ide o súbor opatrení úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a rešpektuje jeho najlepší záujem podľa Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa. Jej cieľom je zabezpečenie výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí a zabezpečenie náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo…

Postavenie pacienta s chronickými kožnými ochoreniami v spoločnosti

|

Pri integrácii chronicky chorých do spoločnosti je najdôležitejším krokom posilňovanie ich sebavedomia a sebaúcty. Porozumenie najbližšieho okolia je prvoradou podmienkou, aby človek s hendikepom uveril, že môže žiť normálny život. Ak však podpora nepríde sama od seba, treba sa kontaktovať s osobami, ktoré nám môžu pomôcť. Najprirodzenejším partnerom pri prekonávaní prekážok býva rodina a osoby…

Za čo vlastne platíme? Viete, koľko a kam „ide“ z výplaty?

|

Väčšina zamestnancov-laikov vie z výplatnej pásky vyčítať iba hrubú mzdu, ktorú podpísali pri nástupe do práce, a čistú, ktorú si nájdu na účte alebo DOSTANÚ „na ruku“. Prípadne koľko im zostáva dovolenky... Pri porovnaní s tým, čo podpísali a čo DOSTANÚ , sa logicky SPÝTAJÚ , kam sa tie peniaze stratili?!

Hmatové knihy pre nevidiace deti

|

Čítanie kníh nie je pre každého samozrejmosťou, súvisiacou len s chuťou čítať. Zrakovo postihnutí ľudia majú výber kníh obmedzený. Sú im k dispozícii vo forme hmatom rozpoznateľných znakov - cez Braillovo písmo,

Pacienti dostanú naspäť peniaze za lieky. Zďaleka nie všetci

|

Od apríla 2011 sú sociálne najohrozenejšie skupiny pacientov chránené pred vysokými doplatkami za lieky zavedením tzv. limitu spoluúčasti. Zdravotné poisťovne im budú za presne stanovených podmienok vracať peniaze, ak suma ich doplatkov prekročí stanovenú hranicu.