Click here! Vzdelávanie Archives - Slovenský pacient
 • Čo všetko už viete o biologickej liečbe?

  SlovenskyPacient Admin,
  Počas roka sme vám prinášali články o biologickej liečbe. Mohli ste sa s ňou zoznámiť naozaj podrobne – ako sa vyrábajú biologické lieky, komu a kedy môžu pomôcť a ako prebieha jej schvaľovanie. Predstavili sme vám nielen...
 • Zameniť či nezameniť biologický originálny za biologicky podobný liek?

  Katarína Hadová,
  (Zdroj foto: Adobestock.com) Biologicky podobné lieky sa často pri otázke zámeny prirovnávajú ku generickým liekom. Tieto dve odlišné skupiny liekov však nemožno stavať na rovnakú úroveň a aj preto nie je otázka zámeny referenčného...
 • Parametre posudzovania úspešnosti liečby sclerosis multiplex

  SlovenskyPacient Admin,
  MUDr. Veronika Šefčíková II. neurologická klinika LFUK a UNB Bratislava Sclerosis multiplex je chronické zápalové a neurodegeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému založené na autoimunitnom podklade. V súčasnosti síce toto ochorenie nevieme definitívne vyliečiť,...

Vzdelávanie

Čo všetko už viete o biologickej liečbe?

Akadémia| |

Počas roka sme vám prinášali články o biologickej liečbe. Mohli ste sa s ňou zoznámiť naozaj podrobne – ako sa vyrábajú biologické lieky, komu a kedy môžu pomôcť a ako prebieha jej schvaľovanie. Predstavili sme vám nielen príbehy pacientov, ale aj pohľad lekára, ktorý má dlhoročné skúsenosti s biologickou liečbou. Takisto sme predstavili ochorenia, pri ktorých sa biologická liečba najčastejšie…

Zameniť či nezameniť biologický originálny za biologicky podobný liek?

|

(Zdroj foto: Adobestock.com) Biologicky podobné lieky sa často pri otázke zámeny prirovnávajú ku generickým liekom. Tieto dve odlišné skupiny liekov však nemožno stavať na rovnakú úroveň a aj preto nie je otázka zámeny referenčného originálneho lieku za biologicky podobný liek zatiaľ ešte úplne zodpovedaná. Ako to teda s tou zámenou je? Výhody biologicky podobných liekov Hlavným…

Parametre posudzovania úspešnosti liečby sclerosis multiplex

MUDr. Veronika Šefčíková II. neurologická klinika LFUK a UNB Bratislava Sclerosis multiplex je chronické zápalové a neurodegeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému založené na autoimunitnom podklade. V súčasnosti síce toto ochorenie nevieme definitívne vyliečiť, ale máme veľké spektrum dostupných preparátov (imunomodulátorov) na ovplyvnenie tzv. aktivity ochorenia. Pod pojmom aktivita ochorenia máme na mysli zhoršovanie klinického stavu…

Sclerosis multiplex u detí a jej liečba

MUDr. Katarína Balažovjechová Klinika detskej neurológie NÚDCH a LF UK Bratislava Sclerosis multiplex je zápalové demyelinizačné neurodegeneratívne ochorenie postihujúce celosvetovo približne 2,5 milióna ľudí, prevažne mladých dospelých. SM môže vzniknúť aj v detskom veku, dokonca už od 2. roku života (POMSpediatric onset multiple sclerosis). Odhaduje sa, že u 10 % sa SM prejaví už pred…

Súčasné možnosti liečby sclerosis multiplex

MUDr. Slavomíra Kováčová Neurologická klinika, Fakultná Nemocnica Nitra Liečebné možnosti sclerosis multiplex (SM) boli do začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia výrazne limitované. Liečba spočívala len v podávaní kortikoidov, prípadne imunosupresívnych preparátov využívaných pri iných ochoreniach. Avšak táto liečba nebola založená na klasických klinických štúdiách, vychádzala len z malých súborov pacientov, ako aj z rastúceho poznania,…

Aké typy sclerosis multiplex poznáme?

MUDr. Martina Martiníková II. Neurologická klinika SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Za posledné desaťročia nastal obrovský rozmach v diagnostike aj liečbe sclerosis multiplex, vďaka čomu sa už nemusíme pasívne pozerať na progresiu ochorenia. Aby sme pacienta mohli správne liečiť, musíme jeho diagnózu najprv správne určiť. Nie každá demyelinizácia centrálneho nervového…

Čo je sclerosis multiplex?

MUDr. Paulína Drobná Neurologické oddelenie, FN Trenčín Sclerosis multiplex je chronické zápalové degeneratívne autoimunitné ochorenie, pri ktorom dochádza v dôsledku zvýšenej aktivity imunitného systému k tvorbe mnohopočetných zápalových infiltrátov centrálneho nervového systému, výsledkom čoho je demyelinizácia a strata axónov. Je to najčastejšie invalidizujúce neurologické ochorenie mladých ľudí. V posledných rokoch došlo k veľkému pokroku v liečbe SM, pacienti aj lekári majú k dispozícii…

Kedy hovoríme o migréne?

MUDr. Marek Krivošík II. neurologická klinika LFUK a UN Bratislava Existujú štyri fázy migrény: prodróm, aura, samotná bolesť hlavy a postdróm. Nie každý človek zažíva každú fázu pri každej migréne. Migréna je všeobecne epizodická, nespôsobuje smrť a nie je nákazlivá. V dôsledku toho je migréna najmenej verejne financovaná zo všetkých neurologických ochorení v porovnaní s…

Súčasné možnosti liečby migrény

MUDr. Jana Múdra Neurologická ambulancia, Košice Migréna výrazným spôsobom zasahuje do sociálnych, pracovných a ekonomických sfér pacienta aj spoločnosti. Redukcia záchvatov adekvátnymi terapeutickými postupmi preto vo významnej miere ovplyvňuje kvalitu života pacienta. Predpokladom správnej liečby migrény je správna diagnóza a diferenciálna diagnóza bolesti hlavy, v prípade migrény konkrétneho typu záchvatu, frekvencie, intenzity, trvania záchvatu, pridružených…

Migréna a jej fázy

MUDr. Martina Kudláčová Neurologická ambulancia, Košice Migréna je tretie najbežnejšie ochorenie na svete a je na poprednom mieste medzi neurologickými ochoreniami, ktoré vážne ovplyvňujú kvalitu života našich pacientov. Keďže ide hlavne o pacientov v produktívnom veku, má toto ochorenie dopad nielen na ich osobný, ale aj pracovný život. Migréna je chronické ochorenie, ktoré sa prejavuje…