Chronická obštrukčná choroba pľúc (ChOChP)

Chronická obštrukčná choroba pľúc

Zdieľaj
0
|

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je civilizačné ochorenie, na ktoré zomiera ročne na celom svete asi 3 milióny ľudí. Je celosvetovým zdravotným problémom a je štvrtou najčastejšou príčinou smrti spomedzi

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je civilizačné ochorenie, na ktoré zomiera ročne na celom svete asi 3 milióny ľudí. Je celosvetovým zdravotným problémom a je štvrtou  najčastejšou príčinou smrti spomedzi chorôb v celosvetovom meradle so stúpajúcou tendenciou. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpovedá, že v roku 2020 sa choroba dostane v tomto rebríčku na tretie miesto.

Od roku 2000 došlo k výraznému nárastu.

Na Slovensku bolo v roku 2010 chorých na CHOCHP 91 023 ľudí. 32 910 pacientov je v prvom, ľahkom štádiu choroby, 36 921 v stredne ťažkom štádiu, v ťažkom štádiu je 17 125 pacientov a vo štvrtom, veľmi ťažkom štádiu je 4067 pacientov. Najviac prípadov ochorenia je v Prešovskom kraji – až 17 825 ľudí, druhý je v počte ochorení Košický kraji 15 316, nasleduje Nitriansky kraj s počtom 11 441 pacientov, Žilinský kraj – 9850, Trnavský – 9573, Banskobystrický – 9293, Bratislavský – 8953, najmenej prípadov CHOCHP je v Trenčianskom kraji – 8768.
V roku 2009 trpelo na Slovensku CHOCHP 91 966 ľudí, z toho v prvom štádiu bolo 34 125 pacientov, v druhom 36 353, v treťom štádiu 16 689 pacientov a vo štvrtom, veľmi ťažkom štádiu choroby 4799. Najviac prípadov ochorenia bolo v Prešovskom kraji – 20 093, druhý je Košický kraj so 14 704 chorými, nasleduje 12 388 chorých v Nitrianskom kraji, v Banskobystrickom kraji bolo 10 512 chorých, v Trenčianskom 9067, v Trnavskom 9043, Žilinskom 8540 a najmenej chorých bolo v Bratislavskom kraji – 7619. Hoci by sa v medziročnom porovnaní mohlo zdať, že prišlo k poklesu, od roku 2000, kedy bolo diagnostikovaných vyše 50 tisíc chorých na CHOCHP, je to výrazný nárast.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpí CHOCHP na celom svete asi 600 miliónov ľudí a približne 3 milióny ich každoročne na túto chorobu zomiera. Podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor pneumológia a ftizeológia – Prof. MUDr. Evy Rozborilovej, CSc. „Chronická obštrukčná choroba pľúc je najčastejším chronickým pľúcnym ochorením a predstavuje závažný zdravotnícky, ekonomický a spoločenský problém ľudskej populácie. Za hlavné faktory vzniku ochorenia sa považujú fajčenie a znečistené pracovné a životné prostredie. Napriek tomu, že prvé symptómy začínajú typicky vo vyšších vekových kategóriách, nie je zriedkavosťou ani vek okolo 35 – 40 rokov“.

O chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP)
Chronická obštrukčná choroba pľúc je zápalové ochorenie, charakterizované obmedzením prietoku vzduchu v dýchacích cestách, ktoré je spôsobené ich zúžením. Zúženie vzniká v dôsledku zdĺhavého a opakovaného zápalu priedušiek a rozdutia pľúc. Zápal je spôsobený chronickou inhaláciou škodlivých častíc, plynov, chemikálií, vírusov a baktérií a postihuje nielen priedušky, ale aj pľúcne tkanivo a pľúcne cievy. Obštrukcia obvykle nadväzuje na ochorenia bronchitídy a postihuje celý organizmus. Zhoršujúce sa ochorenie postupne znemožňuje postihnutému dýchať a môže viesť až k úmrtiu.“

Pridaj komentár

Registrácia
 
 

Vyberáme zo sekcií

Biologická liečba