Fajčenie: Najlepšie je nezačať

Zdieľaj
0
|

Začiatok veľkovýroby cigariet v 19. storočí odštartoval celosvetovú epidémiu fajčenia tabaku. Fajčenie tabaku vo svete ročne zabije takmer 6 miliónov ľudí, z nich 600 000 zomrie na následky pasívneho fajčenia. V Európe zomrie

Začiatok veľkovýroby cigariet v 19. storočí odštartoval celosvetovú epidémiu fajčenia tabaku.

Fajčenie tabaku vo svete ročne zabije takmer 6 miliónov ľudí, z nich 600 000 zomrie na následky pasívneho fajčenia. V Európe zomrie kvôli fajčeniu 650 000 ľudí, a ďalších 100 000 zomrie na následky pasívneho fajčenia.

 

Zdravotné riziká fajčenia

Fajčenie je rizikovým faktorom mnohých chorôb, o ktorých už vzniklo veľké množstvo odborných kníh a informačných letákov. Najznámejšou chorobou (spájanou s fajčením) je rakovina pľúc. Až 90 % úmrtí na rakovinu pľúc je spôsobených fajčením, pričom pravdepodobnosť vyliečenia tohto ochorenia je len okolo 15 %.

Nikdy však nie je na škodu, pripomenúť si aj iné závážne zdravotné dôsledky fajčenia. Patria sem:

onkologické ochorenia,

srdcovo-cievne ochorenia,

ochorenia dýchacieho ústrojenstva.

Medzi onkologické ochorenia, ktoré spôsobuje fajčenie, patrí leukémia, rakovina ústnej dutiny, hrtana, pažeráka, pankreasu, konečníka, obličiek, močového mechúra a maternice. Zo srdcovo cievnych chorôb spomeňme ischemickú chorobu srdca, cievnu mozgovú príhodu (CMP), Burgerovu chorobu, aterosklerózu a vydutie tepien.

.>> Čítajte u nás: Krvácanie z močových ciest môže znamenať rakovinu

Chronická obštrukčná choroba pľúc (t.j. chronická bronchitída, a rozdutie pľúc) vedie k postupnej invalidite pacienta. Spôsobuje dlhotrvajúce utrpenie, spojené s ťažkým dýchaním. Upchatie alebo zúženie malých priedušiek v pľúcach vyúsťuje do zničenia pľúcnych komôrok.

 

Typy závislosti od fajčenia

Závislosť od fajčenia môžeme rozdeliť na sociálnu, psychologickú a farmakologickú (zvykne sa označovať aj ako somatická).

Sociálna závislosť vzniká, keď nefajčiar začne s fajčením, aby sa zaradil do skupiny fajčiarov (napr. v partii, v zamestnaní…). Tento typ závislosti sa vyskytuje najmä u dospievajúcej mládeže, preto sú naň zamerané preventívne programy na školách.

Psychologická závislosť vzniká pri opakujúcich sa príležitostiach, ako napríklad pri čakaní na autobus, pri práci, po jedle, alebo sexe. Časom sa vyvinie závislosť na cigarete ako na predmete – vzniká potreba držať ju, manipulovať s ňou.

Farmakologická (somatická) závislosť je už konkrétna závislosť od nikotínu. Táto závislosť sa vyvíja postupne, a do 2 rokov je už od nikotínu závislá väčšina fajčiarov.

Závislosť od nikotínu spôsobuje najväčšie problémy pri odvykaní, pretože ak sa fajčiar pokúsi prestať, vznikajú uňho abstinenčné príznaky.

 

Ako predísť závislosti

Prevencia vzniku závislosti od fajčenia sa zameriava hlavne na deti a mladistvých. Pomocou modelových situácií a vzdelávaním musíme deti naučiť odolávať tlaku skupiny, a vytvoriť u nich negatívne postoje k fajčeniu. Cieľom je – zabrániť akémukoľvek experimentovaniu mladých ľudí s fajčením!

Ak sa tento cieľ nepodarí splniť, je čiastočným úspechom aj oddialenie prvých skúsenosti s fajčením. Experimentovanie s fajčením, samozrejme, neznamená hneď vznik závislosti od fajčenia – veď väčšina mladistvých už má svoje skúsenosti s fajčením… To ale neznamená, že sa neskôr stanú fajčiarmi: stáva sa to len niektorým z nich. Dôležité preto je, aby si už na začiatku uvedomili negatíva fajčenia, nezačali fajčiť pravidelne, a – považovali sa za nefajčiarov!

Riziko fajčenia mladistvých

Experimentovanie detí a mladistvých je hlavným dôvodom fajčenia v dospelosti. Závislosť u detí a mladistvých vzniká rýchlejšie, a skoré aktívne fajčenie má za následok aj vyšší počet vyfajčených cigariet v dospelosti!

Hlavné dôvody, prečo deti začínajú s fajčením (a to aj vtedy, ak sú informované o jeho zdravotných následkoch), sú:

– snaha začleniť sa do skupiny,

– pocit dospelosti.

K ľahkovážnosti a ignorovaniu zdravotných následkov fajčenia prispieva aj to, že závažné zdravotné problémy sa neprejavujú okamžite, ale až po určitom čase.

 

Pasívne fajčenie a ochrana obyvateľstva

Pasívne fajčenie je veľkým problémom súčasnosti. Nedobrovoľné vystavenie cigaretovému dymu môže spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti aj nefajčiarom. Preto na Slovensku platí zákon na ochranu nefajčiarov, ktorý zakazuje fajčenie v presne definovaných verejných priestoroch.

 

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár

Registrácia
 
 

Vyberáme zo sekcií

Biologická liečba