O združení

PROFIL ZDRUŽENIA

Sme občianski aktivisti, ktorí bojujú za zlepšenie postavenia vyše 5 miliónov slovenských pacientov.

Spolu s odborníkmi, zástupcami pacientskych organizácií (PO) a dobrovoľníkmi vytvárame jednotný hlas pacientov na Slovensku.

Záleží nám na bezpečnosti pacienta a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre všetkých, ktorí sú povinnými platiteľmi systému. V tomto zmysle stojíme vždy na strane pacienta.

Osobitne spolupracujeme s pacientskymi organizáciami – poskytujeme im mediálnu podporu, vzdelávame jej lídrov, ponúkame odbornú pomoc v rámci ich vlastných projektov. Organizované skupiny pacientov považujeme za cenný prejav občianskej aktivity, a preto ich chceme dlhodobo podporovať.

Sme otvorení každej iniciatíve, ktorá pomôže zlepšiť situáciu slovenských pacientov. Sme pripravení na partnerstvá s osobami a organizáciami s podobným zameraním.

Členovia združenia SLOVENSKÝ PACIENT nie sú členmi žiadnej politickej strany a nezastupujú žiadnu záujmovú skupinu.

PROJEKTY ZDRUŽENIA:

1) Celoslovenská konferencia pacientskych organizácií

Každoročná konferencia zástupcov PO je najväčšia pacientska udalosť u nás. Náplňou stretnutí je vzdelávanie lídrov PO, utváranie koalícií a plánovanie celospoločenských aktivít.

1. KPO

25. – 26. marca 2011, Piešťany.

Organizátori: MedMedia, s.r.o., OZ SLOVENSKÝ PACIENT

Sprievodná akcia 1. KPO: Reprezentatívny prieskum OZ SLOVENSKÝ PACIENT o podmienkach a charaktere fungovania pacientskych organizácií na Slovensku. Odpovedalo 75 zástupcov z celého Slovenska.

2. KPO

30. – 31. marca 2012, Piešťany.

Organizátor: OZ SLOVENSKÝ PACIENT

Sprievodná akcia 2. KPO: Otvorený list Vláde SR, podpísaný 25 organizáciami, hovorí o najväčších nedostatkoch zdravotného systému na Slovensku. Iniciovalo ho OZ SLOVENSKÝ PACIENT:

List: https://www.slovenskypacient.sk/list/3/otvoreny-list-z-ii-kpo

3. KPO

22. – 23. marca 2013, Piešťany

Organizátor: OZ SLOVENSKÝ PACIENT

Sprievodná akcia 3. KPO: Workshop s Nikolou Bedlington (Veľká Británia), výkonnou riaditeľkou Európskeho pacientskeho fóra (EPF). Workshopy s MUDr. Darinou Sedlákovou (WHO na Slovensku), JUDr. Evou Madajovou (AOPP) a JUDr. Ivanom Humeníkom (h&h PARTNERS)

2) Internetový portál SLOVENSKÝ PACIENT

Je aktívny od polovice februára 2011.

Každý deň prináša správy, články, rozhovory, reportáže a komplexné informácie pre pacientov. Od 24. marca 2011 je registrovaný na sociálnej sieti – facebooku.

3) Akadémia pacienta

Vzdelávací projekt pre pacientov a širokú verejnosť.

Brožúry pre pacientov, séria dotazníkových otázok zo sociálnej, právnej a zdravotnej oblasti.

Realizované sú v elektronickej a tlačenej verzii.

Semináre pre pacientov vo forme prednášok zo sociálnej a zdravotnej oblasti realizované po celom Slovensku.

4) Pacientske prieskumy

Pacientsky prieskum GfK, SLOVENSKÝ PACIENT – Zdravotná starostlivosť z pohľadu pacienta (2013)

Prieskum pacientskych organizácií (2013) – 145 pacientskych organizácií

5) Sprievodca právami pacientov

Brožúra realizovaná s Komorou pre medicínske právo – MEDIUS z Košíc.

SLOVENSKÝ PACIENT….vždy na strane pacienta.