Click here! Osteoporóza: Lámavosť kostí a jej príčiny

Osteoporóza – tichý zlodej kostí

Zdieľaj
1

Choroba, ktorá spôsobuje úbytok kostnej hmoty, sa výstižne nazýva aj „tichý zlodej kostí“. Tichý zlodej preto, že postupuje bez zjavných príznakov.

Keďže vznik a postup ostoeporózy súvisí najmä s úbytkom hormónov – estrogénov, ohrozuje najmä ženy po prechode. Kosti sa stávajú krehkými, pórovitými, náchylnými na zlomeniny.

Zo 100 pacientov, je 80 žien

Takmer 80 % pacientov s osteoporózou tvoria ženy. U mužov hrá dôležitú úlohu v udržaní kostnej hmoty pohlavný hormón – testosterón. Jeho hladina sa však znižuje postupne a pomalšie, preto muži netrpia takým rýchlym úbytkom kostnej hmoty, ako ženy po menopauze.

Osteoporóza trápi mužov až v podstatne vyššom veku. Po 70. roku ňou trpí 10 až 15 % vyšetrených mužov.

O príčinách, vzniku osteoporózy, rizikových faktoroch, liečbe a prevencii, sme sa rozprávali s MUDr. Janou Kollerovou, endokrinologičkou a internistkou V. internej kliniky LFUK a UNB v bratislavskom Ružinove.

Mnohí sa nazdávajú, že osteoporózou sa zaoberajú gynekológovia a ortopédi. Avšak, osteoporóza je na 90 % endokrinologické ochorenie. Prečo?

Osteoporóza nespadá presne do jedného odboru. Venujú sa jej lekári v odbore endokrinológia, reumatológia, ortopédia, aj gynekológia.

Nedá sa tiež jednoznačne hovoriť o endokrinnom ochorení. Deficit estrogénov u žien a testosterónu u mužov, je s postupujúcim vekom do určitej miery prirodzený, no na rednutí kostnej hmoty sa podieľajú aj iné faktory. Nie všetky ženy a všetci muži však trpia osteoporózou.

Pri osteoporóze sa zvykne hovoriť o rednutí kostí, či narušenej kostnej architektúre, a o zvýšenom riziku kostných zlomenín. Za všetko môžu hormóny?

Osteoporóza je metabolické ochorenie kostí, ktoré spôsobuje úbytok množstva kostnej hmoty, poruchu mikroštruktúry, s následným zvýšením lámavosti kosti. Dochádza k zníženiu množstva kostnej masy na jednotku objemu kosti, ale zloženie kosti je histologicky a biochemicky normálne.

Osteoporózu môžeme definovať ako primárnu, a to postmenopauzálnu – v dôsledku estrogénov a senilnú. Tá sa vyskytuje prevažne vo veku nad 70 rokov. Tam je príčinou skôr zhoršená novotvorba kostí, výživa kostí, štrukturálne zmeny kolagénu, čo je podmienené vekom, i deficit vápnika a vitamínu D.

osteoporóza -kosť

Tzv. sekundárnu osteoporózu spôsobuje iné známe ochorenie. Nie sú to len endokrinné choroby – ako deficit pohlavných hormónov, napríklad po operácii vaječníkov, liečba karcinómu prostaty, rastového hormónu alebo nadbytok hormónov – kortizolu, hormónov štítnej žľazy, parathormónu. Osteoporóza môže byť i dôsledkom nedostatočnej výživy pri chorobách tráviaceho traktu, následkom chronických zápalových chorôb, dlhodobej imobility, chorôb obličiek a pečene, môže byť navodená niektorými liekmi, napríklad glukokortikoidmi.

Ktoré ďalšie rizikové faktory prispievajú k vzniku osteoporózy?

Podstatné je množstvo kostnej masy, ktorú človek nadobudne v mladom veku, akú má fyzickú aktivitu, výživu, konzumácia cigariet a alkoholu, i expozícia slnečnému žiareniu. Veľmi dôležitú úlohu zohráva i genetická predispozícia, preto sa pacientov často pýtame na výskyt osteoporotických zlomenín u rodičov.

V štítnej žľaze sa tvorí aj kalcitonín. Aká je jeho funkcia?

Z hľadiska vývoja osteoporózy, kalcitonín nezohráva podstatnú úlohu. Hormóny štítnej žľazy však (napríklad) v nadmernom množstve zvyšujú kostný obrat, a tak môžu spôsobiť osteoporózu aj u mladých ľudí.

Pri štítnej žľaze sa nachádzajú tzv. prištítne telieska. Tie sa podieľajú na regulácii vápnika v organizme, a neprimeraný nadbytok parathormónu, ktorý produkujú, môže viesť k osteoporóze.

Kedy a v akom štádiu ochorenia by sme mali navštíviť lekára?

Žena má na denzitometrické vyšetrenie nárok vo veku nad 65 rokov, muž nad 70 rokov. Lekár prvého kontaktu, čiže gynekológ alebo praktický lekár, by však mal vyhodnotiť rizikové faktory osteoporózy, a v prípade podozrenia, zrealizovať vyšetrenie skôr. Dôvodom môže byť aj podozrenie na osteoporózu na RTG snímke, alebo nález deformity stavca, zlomeniny stehennej kosti, chrbtice alebo predlaktia (po neadekvátnej traume).

osteoporóza vyšetrenie

Čo sa stane, ak pacient pri samoliečbe užíva nadmerné množstvo kalcia?

Substitúcia kalcia a vitamínu D, je určite potrebná, avšak mala by byť regulovaná na základe vyšetrených parametrov – či už hladiny vitamínu D3 v krvi, alebo odpadov kalcia v moči. Nadmerná konzumácia kalcia môže viesť k jeho vysokému vylučovaniu do moču a k tvorbe obličkových kameňov.

Aké sú dôsledky osteoporózy?

Zlomeniny stavcov a dlhých kostí predstavujú – okrem bolesti a problémov s mobilitou – riziko mnohých iných zdravotných komplikácií, nutnosť hospitalizácie, operácie, rehabilitácie, majú často významné sociálne a psychické následky. Pre pacienta i pre štát predstavujú významnú ekonomickú záťaž. Napríklad, celková finančná záťaž liečby osteoporózy v Európskej únii za rok 2010, sa odhaduje na cca 30 mld eur.

Ako súvisí obezita a jej záťaž na pohybový aparát?

Paradoxne, pacienti s vyššou hmotnosťou sú viac chránení pred osteoporózou, ako chudí pacienti. Predpokladá sa, že určitú úlohu zohráva mechanická záťaž na kosti, i tvorba estrogénov v tukovom tkanive. Strata na hmotnosti a znižovanie BMI (body mass index), je napríklad významným rizikovým faktorom úbytku kostného tkaniva v oblasti stehennej kosti.

Ako sa lieči a diagnostikuje osteoporóza?

Osteoporózu najčastejšie diagnostikujeme pomocou merania kostnej hustoty pri denzitometrii a jej porovnaním s ideálnou kostnou hustotou mladých, zdravých jedincov rovnakého pohlavia. Tento parameter sa nazýva T-skóre. U premenopauzálnych žien, resp. u mužov do 50 rokov, sa kostná hustota hodnotí na základe Z-skóre – porovnania s ideálnou kostnou hustotou zdravých jedincov rovnakého pohlavia a veku. Podľa výsledku vyhodnotíme kostnú hustotu ako normálnu, alebo v prípade úbytku konštatujeme osteopéniu (medzistupeň medzi normálnou kostnou hustotou a osteoporózou), alebo osteoporózu.

V súčasnosti sa do popredia dostáva aj hodnotenie rizikových faktorov, spolu s denzitometriou – FRAX. Liečba je založená na dostatočnom prísune kalcia a vitamínu D. Pokiaľ ho organizmus nemá dostatok, potrebná je suplementácia. Pri osteoporóze k tomu pristupuje i špecifická liečba – na zníženie resorpcie, vstrebávania kosti. Existuje široká škála preparátov, ktorú vieme pre pacienta prispôsobiť – podľa výsledkov jeho denzitometrie, iných zdravotných problémov i finančných možností.

Pochopiteľne, pokiaľ je osteoporóza následkom inej choroby, musíme nájsť príčinu. A ak dochádza u žien k predčasnej menopauze, napríklad po gynekologických operáciách, alebo pri ovariálnom zlyhaní, hormonálna substitučná liečba zabráni redukcii kostnej hmoty.

Ako sa brániť pred vznikom osteoporózy?

Podstatné sú faktory životného štýlu, dostatočný prísun vápnika a vitamínu D, striedmosť v prísune alkoholu, kofeínu, nefajčenie, expozícia slnečnému žiareniu, fyzická aktivita. V staršom veku je dôležitá prevencia pádov, pretože najviac zlomenín paradoxne nevzniká vonku, ale v domácom prostredí.

Ilustračné fotografie

Tento článok vyšiel v tohtoročnom Neuro magazíne číslo 2. Ak máte záujem o celý časopis, môžete si ho objednať po kliknutí na obrázok.

Neurobaner

One Response to "Osteoporóza – tichý zlodej kostí"

Pridaj komentár

Registrácia
 
 

Vyberáme zo sekcií