Všetci sme pacienti

Každý z nás už bol chorý. V našom združení veríme, že život je dobrý, keď ho prežijeme v zdraví a bez zbytočného utrpenia.

Preto sa snažíme viesť ľudí tak, aby vedeli lepšie chápať a zvládať svoje ochorenie. Bez podpory to však nedokážeme.

Čo za Vašu podporu dokážeme urobiť?

Za 10 € roznesieme letáky do 25 čakární,
za 30 € napíšeme článok o chorobe alebo zdravotnom probléme,
za 50 € vytvoríme užitočnú infografiku pre pacientov,
za 300 € usporiadame tlačovú konferenciu,
za 2000 € napíšeme a vytlačíme informačnú brožúru pre pacientov
Za 10 €
roznesieme letáky do 25 čakární,
za 30 €
napíšeme článok o chorobe alebo zdravotnom probléme,
za 50 €
vytvoríme užitočnú infografiku pre pacientov,
za 300 €
usporiadame tlačovú konferenciu,
za 2000 €
napíšeme a vytlačíme informačnú brožúru pre pacientov