Click here! Biologická liečba Archives - Slovenský pacient

Biologická liečba

odborný garant:
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák PhD. MBA. Dott.Ric. MHA

Novartis

Články: Biologická liečba

Textbox Section

Biologicky podobné lieky sú rovnako kvalitné

|

(Zdroj foto: Adobestock.com) Mnohokrát to tak býva, že pokiaľ je niečo novšie alebo mladšie, istú dobu trvá, kým voči tomu získame dôveru. To isté platí aj pri liekoch. Biologicky podobné lieky sú rovnako kvalitné, viac peňazí zostane na inovatívne lieky Keď si vezmeme historicky staršiu liečbu „chemickými“ liečivami, ako napríklad známy paracetamol či ibuprofén proti…

Biologická liečba pri sclerosis multiplex zachováva sebestačnosť

Príznaky| |

(Zdroj foto: Adobestock.com) Trpíte sclerosis multiplex, nazývanou aj roztrúsená skleróza? Aj túto ťažkú chorobu je možné liečiť, hoci nie vyliečiť. Ako pri sclerosis multiplex funguje biologická liečba? Pre koho je vhodná? Ako sa podáva? Sclerosis multiplex – ako sa prejavuje? „So sclerosis multiplex bojujem už 5 rokov. Diagnostikovali mi ju, keď som mala 36 rokov.…

Ktoré chronické choroby v budúcnosti stabilizuje biologická liečba?

|

(Zdroj foto: Adobestock.com) História biologickej liečby sa začala písať objavením očkovania a neskôr aj inzulínu. Najväčší boom zažíva biologická liečba najmä od konca minulého a začiatku tohto storočia vďaka novým vedeckým poznatkom v biológii a medicíne. Nesporne sem patrí aj objav monoklonálnych protilátok, ale napríklad aj mechanizmov množenia buniek, vďaka čomu sa biologické liečivá mohli začať vyrábať v množstvách…

Aj pri Crohnovej chorobe môžete žiť normálny život

(Zdroj foto: Adobestock.com) Crohnova choroba, ak je neliečená či nedostatočne liečená, dokáže váš život obmedziť len na sústavný strach. Strach o zdravie, strach z ďalšej a ďalšej operácie alebo pobytu v nemocnici. Strach normálne sa schuti najesť. Ako je možné liečiť aj ťažké formy Crohnovej choroby? Čo vám môže pri tejto diagnóze priniesť biologická liečba?…

Čo všetko už viete o biologickej liečbe?

Akadémia| |

Počas roka sme vám prinášali články o biologickej liečbe. Mohli ste sa s ňou zoznámiť naozaj podrobne – ako sa vyrábajú biologické lieky, komu a kedy môžu pomôcť a ako prebieha jej schvaľovanie. Predstavili sme vám nielen príbehy pacientov, ale aj pohľad lekára, ktorý má dlhoročné skúsenosti s biologickou liečbou. Takisto sme predstavili ochorenia, pri ktorých sa biologická liečba najčastejšie…

Zameniť či nezameniť biologický originálny za biologicky podobný liek?

|

(Zdroj foto: Adobestock.com) Biologicky podobné lieky sa často pri otázke zámeny prirovnávajú ku generickým liekom. Tieto dve odlišné skupiny liekov však nemožno stavať na rovnakú úroveň a aj preto nie je otázka zámeny referenčného originálneho lieku za biologicky podobný liek zatiaľ ešte úplne zodpovedaná. Ako to teda s tou zámenou je? Výhody biologicky podobných liekov Hlavným…

Biologická liečba v boji proti slepote

(Zdroj foto: Adobestock.com) Biologická liečba je prínosom v mnohých odvetviach medicíny. Jej prednosťou je prirodzený pôvod a veľmi cielené zameranie. Moderná biologická liečba často využíva monoklonálne protilátky. Sú to bielkoviny vyrobené doslova „na objednávku” ako protilátky proti určitej molekule, ktorej zablokovaním dochádza k zvráteniu či zabrzdeniu ochorenia. Vznikajú v laboratórnych podmienkach za pomoci špecializovaných bunkových…

Etické dilemy biologickej liečby

|

(Zdroj foto: Adobestock.com) V súvislosti s biologickou liečbou sa často okrem prívlastkov „účinná“ či „bezpečná“ stretneme aj výrazmi „nákladná“ či „drahá“. Hovoriť o cene liečby je obzvlášť pri závažných ochoreniach veľmi citlivá a do istej miery aj kontroverzná vec. Keď si totiž pravidelne a najmä dlhé roky platíte zdravotné poistenie, akosi prirodzene očakávate, že vám bude poskytnutá…

Adherencia pri biologickej liečbe

|

(Zdroj foto: Adobestock.com) Stretli ste sa už s pojmom adherencia? Adherencia je neznáme, cudzie slovo. Znamená však úplne jednoduchú vec, a to, ako pacient dodržiava liečbu. Pod týmto pojmom rozumieme nasledovné: či pacient užíva odporúčanú dávku lieku (teda nie vyššiu ani nižšiu), či užíva túto dávku v odporúčanom čase (teda napríklad jedenkrát denne, dvakrát denne, jedenkrát…

Cesta pacienta k biologickej liečbe

|

(Zdroj foto: Adobestock.com) Ako vyzerá cesta k biologickej liečbe v praxi? Kto liečbu odporučí, ako sa podáva, ako často ju užívať a čo ak nám nezaberie? Tieto a mnohé ďalšie otázniky víria v hlave možno aj vám. Viacerí sa nás pýtate, ako sa pacient môže dostať k biologickej liečbe. Možno ste sa o tejto možnosti…