Click here! 2. Test, alebo Poznám príznaky CHOCHP ? - Slovenský pacient
Progress: 5 of 16

2. Test, alebo Poznám príznaky CHOCHP ?

Zdieľaj
0
|

1. Aké sú typické príznaky CHOCHP?

Aké sú typické príznaky CHOCHP?
 • Dýchavica alebo zadýchavanie sa, dušnosť je pocit sťaženého dýchania. Ľudia tento pocit niekedy popisujú ako pocit skráteného dychu alebo ako nemožnosť dostatočne a zhlboka sa nadýchnuť. Zdravý človek si svoje dýchanie ani neuvedomuje, tak ako si neuvedomuje tlkot srdca. Dýchanie si uvedomíme až vtedy, ak je s ním nejaký problém. Kto by sa napríklad nezadýchal pri behu či rýchlej chôdzi? Avšak pacientovi s CHOCHP v pokročilejších štádiách ochorenia dýchavica strpčuje každodenný život – zadýcha sa už pri obliekaní alebo umývaní. K zadýchavaniu dochádza preto, že vzduch uviazol pri výdychu v pľúcach.

  Typické pri CHOCHP je to, že dýchavica sa zhoršuje pri fyzickej námahe a tiež v priebehu času – z roka na rok. Zhoršovanie pritom môže byť postupné, takmer nebadateľné alebo skokom. Mnoho chorých s CHOCHP, najmä fajčiarov, však považuje zadýchavanie sa za normálne a ignorujú ho. Vyhovárajú sa na vek, kilogramy navyše či slabú fyzickú kondíciu. Dýchavica však nemusí signalizovať slabú kondíciu vášho tela, ale slabú kondíciu vašich pľúc.

  Druhým typickým príznakom CHOCHP je kašeľ, ktorý môže byť suchý; úplne typický je však vlhký kašeľ, keď sa v prieduškách tvoria hlieny (spútum). Kašeľ môže byť spočiatku len občasný, striedajú sa obdobia s kašľom a bez neho, neskôr sú obdobia s kašľom čoraz dlhšie, trvajú mesiace. Kašeľ neustupuje po bežných kvapkách či sirupoch proti kašľu.

 

2. Mali by fajčiari ranným záchvatom „fajčiarskeho“ kašľa pripisovať dôležitosť?

 • Fajčiarsky kašeľ rozhodne netreba podceňovať, môže signalizovať aj závažný problém – CHOCHP.
 • Mnohí fajčiari považujú „fajčiarsky kašeľ“ aj ranné uvoľňovanie hlienov (expresívne nazývané chriakanie) za normálne a nepripisujú mu dôležitosť. Kašeľ nevnímajú ako problém, ale ako bežnú súčasť života fajčiara. To je dôvod, prečo títo ľudia lekára nevyhľadajú a to vedie často k významnému oneskoreniu v diagnostike i liečbe tohto závažného ochorenia. Pacienta k riešeniu jeho kašľa donúti až okolie, keď ich kašľom „obťažuje“ v kostole, divadle alebo spálni. Ženy často k riešeniu zdĺhavého kašľa prinúti až situácia, že im pri kašľaní uniká moč a so svojím problémom sa vyberú hľadať riešenie k urológovi.

 

3. Mám šance sa z CHOCHP úplne vyliečiť, ak mi ochorenie odhalia včas, ešte v počiatočnom štádiu?

Mám šance sa z CHOCHP úplne vyliečiť, ak mi ochorenie odhalia včas, ešte v počiatočnom štádiu?
 • Hoci dnes už máme viaceré účinné lieky na CHOCHP, pravdou zostáva, že z CHOCHP sa úplne vyliečiť nedá. Čím skôr sa ochorenie odhalí a čím skôr sa začne s liečbou, tým lepšie. Včasná diagnostika a liečba nielenže zmiernia ťažkosti pacienta, ale zároveň dokážu zlepšiť kvalitu jeho života a predĺžiť počet rokov, ktoré pacientovi zostávajú. Bez vhodnej liečby sa ochorenie zhoršuje a spôsobuje nezvratné zmeny na pľúcach. Keď sa na ochorenie príde neskoro, väčšinou už ani najmodernejšia a najlepšia liečba veľa nepomôže; pacient ostane odkázaný na kyslíkový prístroj, uväznený medzi štyrmi stenami – v lepšom prípade doma, v tom horšom v nemocnici, na „intenzívke“.

 

4. Môže len samotný kašeľ signalizovať, že mám CHOCHP? Musia sa typické príznaky CHOCHP objaviť vždy a v každom štádiu ochorenia?

 • Pypické príznaky pri CHOCHP sú dýchavica, kašeľ a zdĺhavá tvorba hlienov. Nie u každého pacienta sa prejavia všetky tri. U niekoho sa CHOCHP prejaví len kašľom, ktorý trvá mesiace, u niekoho sa prejaví častejšími zápalmi priedušiek, ktoré si vyžiadajú návštevu lekára a antibiotickú liečbu. Zákernosť CHOCHP spočíva v tom, že príznaky bývajú plíživé, nenápadné, niekedy si ich skôr všimne okolie ako samotný pacient.

 

5. Poškodzuje CHOCHP pľúca natrvalo?

Poškodzuje CHOCHP pľúca natrvalo?
 • Zmeny, ktoré pri CHOCHP prebiehajú, sú nezvratné
  a vedú k postupnému zhoršovaniu fungovania priedušiek aj pľúc. U niektorých pacientov je toto zhoršovanie pomalé, postupné, v priebehu rokov až desaťročí, ale u niektorých dochádza k zhoršeniu „skokom“, za čo môžu hlavne akútne exacerbácie (vzplanutia) ochorenia, spôsobené buď infekčnými, alebo neinfekčnými vplyvmi. Vírusové a bakteriálne infekcie sú u pacientov s CHOCHP podstatne častejšie a majú ťažší priebeh. Exacerbácia alebo vzplanutie choroby je náhla udalosť, pri ktorej sa zhoršili dýchacie ťažkosti pacienta viac ako je bežné denné kolísanie stavu.
 • Na CHOCHP už existujú lieky, ale tieto lieky ochorenie vyliečiť nedokážu, len zmiernia príznaky, spomalia zhoršovanie ochorenia a predchádzajú akútnym exacerbáciám. Zdĺhavý zápal prebiehajúci v prieduškách a pľúcnych mechúrikoch pacienta zanecháva na nich stopy vo forme jazvovatenia. Ako všetci vieme, vyliečiť jazvy nie je možné, jazvy zostávajú natrvalo. Ak zachytíme ochorenie CHOCHP dostatočne zavčasu, dokážeme proces postupného jazvovatenia spomaliť až zastaviť. Preto je včasné zistenie ochorenia a začatie adekvátnej liečby také dôležité. Čím je ochorenie pokročilejšie, tým silnejšie lieky a viac druhov liekov musí pacient užívať. V pokročilých štádiách je pacientovým nerozlučným priateľom kyslíkový prístroj, ktorý ho sprevádza viac ako dve tretiny jeho dňa aj noci.

 

6. Stačí, ak počas liečby pacient úplne obmedzí fajčenie alebo musí úplne prestať fajčiť?

 • Pri liečbe sa pacienti často spoliehajú na lieky a lekára. Treba však zdôrazniť, že rozhodujúcim momentom v liečbe je ukončenie fajčenia a vyhýbanie sa ďalším rizikovým faktorom (zaprášenému či inak znečistenému prostrediu). Ukončenie fajčenia je najdôležitejším bodom liečby pacienta. Pacienti často nedodržiavajú pokyny lekára, liečbu liekmi predčasne ukončia z rôznych dôvodov, najčastejšie preto, že sa už cítia lepšie. Liečba CHOCHP je však dlhodobá. Dôležitou a často zanedbávanou súčasťou liečby je rehabilitácia, hlavne dychová a pohybová. Je potrebné, aby sa pohybová rehabilitácia stala súčasťou liečby každého pacienta v stabilizovanom stave ochorenia. Veľmi dôležitá je aj prevencia infekčných ochorení – očkovanie proti chrípke a pneumokokovým infekciám.

Pridaj komentár

Registrácia