Click here! Garanti Archive - Slovenský pacient

Rada garantov

MUDr. Jana Straková

všeobecná lekárka

Témy: endokrinológia a cukrovka

Adresa: IVIMED s.r.o., Mateja Bela 9, Lučenec 984 01

Vzdelanie: Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin

Atestácia z endokrinológie

Atestácia zo všeobecného lekárstva 1. stupeň

Kontakt: strakova@ssvpl.sk

MUDr. Petra Straková

gynekologička

Témy:

gynekológia a pôrodníctvo

Adresa:

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NAW Piešťany, Winterova 66, Piešťany

Vzdelanie:

Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského v Martine

2014 – atestácia v obore gynekológia – pôrodníctvo na SZU v Bratislave

Kontakt:

 

 

MUDr. Peter Mikula

vedecko - výskumný pracovník

Témy:

zobrazovacie metódy

Adresa:

I. Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava, nem. akad. L. Dérera, Limbová 5, 83305

Vzdelanie:

VŠ vzdelanie II.stupňa (MUDr.), Lekárska fakulta UK Bratislava, špecializácia v odbore rádiológia

Kontakt:

http://www.unb.sk/174-sk/i-radiologicka-klinika-lfuk-szu-a-unb/

 

Ivana Kachútová, MSc.

nutricionistka

Témy: Strava a výživa

Adresa: Lekárska fakulta UK v Bratislave

Vzdelanie:  Bachelor a Master of Science in Nutritional Science, Universität Wien

externá doktorandka na Ústave hygieny na Lekárskej fakulte UK v Bratislava

Kontakt: http://nutricionistka.sk/

MUDr. Adriana Šimková, PhD.

praktická lekárka pre dospelých

Témy: vnútorné choroby, brušná sonografia

Adresa: Mestská poliklinika ul. Hollého č. 2, 902 01 Pezinok

Vzdelanie:

Atestácia v odbore všeobecné lekárstvo

Atestácia z internej medicíny

Kontakt: simkova@ssvpl.sk

https://www.adrianasimkova.sk/

MUDr. Vladimíra Balogová – Kasajová

zubná lekárka

Témy: stomatológia, detská stomatológia,protetické ošetrenia

Adresa: Stomatologické centrum MySmile, Košická 58, 821 08 Bratislava

Vzdelanie: Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zakladateľka Stomatologického centra MySmile

Kontakt: info@mysmile.sk