Click here! úrazy Archives - Page 10 of 31 - Slovenský pacient

Prvá pomoc pri autonehode

Prvá pomocVideo| |

(Zdroj foto: Shutterstock.com) Dopravné nehody patria k závažným udalostiam, pri ktorých musia zasahovať často nielen zdravotníci, ale tiež hasičský a policajný zbor. Každoročné štatistiky dopravných nehôd sú nelichotivé a zarážajúce. Na našich cestách sa minulý rok stalo až 13 535 dopravných nehôd. V dôsledku nich sa ťažko zranilo 1091 ľudí, pričom o život zbytočne prišlo 274 osôb. Každý z nás je niekedy…

Psychiatrická ambulancia MUDr. Polácha: Samovražda a „tie“ myšlienky

(Zdroj foto: Shutterstock.com) Iveta je päťdesiatročná žena so stredným vzdelaním. Nedávno ju prepustili z hospitalizácie v jednej nemenovanej psychiatrickej nemocnice. Tam bola preložená z ortopédie, kam sa dostala po skoku z tretieho poschodia. Dôvodom na pokus o samovraždu bola dlhodobá neutešiteľná životná situácia. Už dva roky „nezakopla“ o prácu. Nahromadili sa dlhy, vo dverách sa striedali exekútori. Prenajímateľ jej dal…

Posttraumatická stresová porucha: Kazuistika a liečba

Príznaky| |

(Zdroj foto: Shutterstock.com) Autonehody, prírodné katastrofy, teroristické útoky, no i fyzické či psychické zneužitie. Všetky tieto udalosti sa pomaly stávajú každodennou súčasťou našich životov. Môžu byť spúšťačmi pre poruchu, ktorá sa označuje ako posttraumatická stresová porucha. Čo je to posttraumatická stresová porucha? Pri definovaní tejto poruchy môžeme vychádzať už zo samotnej skladby slov. Ide o ochorenie, ktoré…

Liečba hemofílie: Rady pre hemofilikov

(Zdroj foto: Shutterstock.com) Dnešná liečba hemofílie má všetky predpoklady na to, aby chorí dosahovali priemernú dĺžku života, pokiaľ zodpovedne pristupujú k svojmu zdraviu. Pamätajte, že hemofília nie je len o tom, že keď sa porežete, budete krvácať. Krvácať môžu aj vnútorné poranenia a modriny. Viete, ako čo najskôr odhaliť vnútorné krvácanie? Viete, ktoré lieky nemôžete užívať,…

Krátkozrakosť: Keď si dovidíte iba na špičku nosa

Príznaky| |

Žmúrenie na tabuľu alebo televízor, rozoznávanie ľudí v diaľke podľa oblečenia a chôdze, kupovanie si lístkov do predných radov v kine. Tieto javy pozná mnoho ľudí, ide totiž o najčastejšie prejavy zhoršeného videnia do diaľky. Odborne sa krátkozrakosť nazýva myopia. Ako už bolo spomenuté, prejavuje sa zhoršeným videním predmetov a osôb, ktoré sa nachádzajú ďaleko od vás. Videnie vecí…

SZÚ akreditovala ďalších päť kliník vo FNsP F.D. Roosevelta

Z rúk rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity, profesora Petra Šimka, si začiatkom mája 2016 prevzalo zriaďovacie listiny 5 primárov dovtedajších oddelení FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica. V nemocnici sa tak rozšíril počet kliník o Neonatologickú kliniku SZU, Ortopedickú kliniku SZU, II. Psychiatrickú kliniku SZU, II. Kliniku úrazovej chirurgie SZU a II. Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU. Slovenská zdravotnícka univerzita zriaďuje…

Kostné metastázy: Čo môžu signalizovať boľavé kosti?

Príznaky| |

O rakovine sa hovorí, že ak už bolí, tak je veľmi zle. Aj preto netreba podceňovať preventívne prehliadky – v súčasnosti možno mnohé nádorové ochorenia (vďaka relevantným testom) odhaliť v raných štádiách. Bolesť je pri nádorovom ochorení signálom prítomnosti druhotných ložísk – metastáz, čo znamená, že choroba je v pokročilom štádiu. Ani v takom prípade však netreba hádzať flintu do…

Hodnotenie nemocníc 2015: Pacienti sú spokojnejší

Prieskum| |

Bratislava, 20. mája 2016 – Aj v roku 2015 pacienti hodnotili lôžkové zdravotnícke zariadenia známkami ako v škole, čiže najlepšia bola 1 a najhoršia 5. Všetky nemocnice (dohromady) si od nich vyslúžili priemernú známku 1,66, čo je v porovnaní s rokom 2014 – a vtedy udelenou známkou 1,72 – zlepšenie. V porovnaní s prieskumom z roku 2014, badať lepšie hodnotenie pacientov vo všetkých oblastiach, okrem…

51. Medzinárodný deň sestier: Moderné ošetrovateľstvo je liek

„Skôr desaťkrát zomrieť strachom v príboji, ohlasovať cestu k novému svetu, než sa nečinne prizerať na brehu“, to je motív Florence Nightingale, zakladateľky moderného ošetrovateľstva. Na počesť narodenia tejto celosvetovo uznávanej priekopníčky ošetrovateľstva, sa stal 12. máj  Medzinárodným dňom sestier. Dnes si pripomíname 51. výročie tejto tradície. Bez liekov a antibiotík znížila úmrtnosť na 2 % Dáma s lampou, tak…

V Trenčíne otvorili centrum pre obete násilia na ženách a ich deťoch

Bratislava, 16. apríla – Mimovládna organizácia Aliancia žien – Cesta späť, otvorila v Trenčíne nové akreditované poradenské centrum pre obete násilia, páchaného na ženách a ich deťoch. Špeciálne vyškolené poradkyne tu poskytujú sociálne, psychologické, ekonomické a právne poradenstvo, a to osobne, alebo na krízovej telefónnej linke 0903 519 550. Aliancia žien – Cesta späť, je dcérska organizácia mimovládnej organizácie Aliancia…